Fotokring Brafodia is aangesloten bij het Centrum voor Beeldexpressie, de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw en de Samenwerkende Fotokringen van de Noorder-Kempen.
De vergaderingen hebben plaats telkens op dinsdag in het lokaal ‘Kerkedreef 6’ 2930 Brasschaat-Maria-ter-Heide.
Een dinsdag is voorbehouden voor de bestuursvergadering, bekijk de agenda.

HET BESTUUR

Alfons Somers, erevoorzitter, hon.brafodia †
Gustaaf Verhaert, Voorzitter en vertegenwoordiger in de cultuurraad
Ignace Vermaelen, Ondervoorzitter en opvolging van de clubwedstrijden, Nieuwsbrief
Stef Van Haute, Secretariaat en Financiën, website.  Hon.brafodia, A-FIAP
François De Meyer, Contacten met SFNK, AVF en Gemeente. Hon.brafodia, A-FIAP
Pierre Bullen, Feesten en kantine. Hon.brafodia
Bob Ceusters, Fodiazon en uitstappen. Hon.brafodia
Dirk Van Aelst, bestuurslid, BQ

Rekeningnummer: BE18 4151 1071 1165

Het bestuur vergadert normaal iedere eerste of laatste dinsdag van de maand.