Freddy Vande Vyvere

Sinds mijn pensionering (mei 2012) ben ik begonnen met het experimenteren en ontdekken van de fotografie.

Dit als autodidact, want ik had enkel ervaring met vakantie fotografie.

Nu doe ik natuurfotografie en vooral macrofotografie, wat niet evident is.

Ik probeer de fotografie in de zuivere zin te beoefenen, dus zonder extra bewerkingen in Photoshop.